ญาณเทพ.คอม

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
แท็กยอดนิยม: ดูดวง ตรวจกรรม ญาณเทพ
หน้าต่างใหม่ แสดงเพิ่มเติม: กระทู้ทั้งหมด เวลาทั้งหมด เรียงลำดับ: โพสต์ล่าสุด|สำคัญ|แนะนำ|
โดย ตอบ/ดู โพสต์ล่าสุด
คาถา ตะลุเตา วะนะคะหะเน จบเวรสัพพะแบบ...2 New yoottapong 3 ชั่วโมงก่อน 01 yoottapong 3 ชั่วโมงก่อน
คาถา ตะลุเตา วะนะคะหะเน จบเวรสัพพะแบบ...1 New yoottapong 3 ชั่วโมงก่อน 01 yoottapong 3 ชั่วโมงก่อน
คาถา สุทินนัง วะตะเมทานัง จบเวรสัพพะแบบ...2 New yoottapong 3 ชั่วโมงก่อน 02 yoottapong 3 ชั่วโมงก่อน
คาถา สุทินนัง วะตะเมทานัง จบเวรสัพพะแบบ...1 New yoottapong 3 ชั่วโมงก่อน 02 yoottapong 3 ชั่วโมงก่อน
คาถา เอกทศพักต์ พระผู้มีพระภาคเจ้า จบเวรสัพพะแบบ...2 New yoottapong เมื่อวาน 22:22 08 yoottapong เมื่อวาน 22:22
คาถา เอกทศพักต์ พระผู้มีพระภาคเจ้า จบเวรสัพพะแบบ...1 New yoottapong เมื่อวาน 22:21 06 yoottapong เมื่อวาน 22:21
คาถา เอกทศพักต์ หนุมาน จบเวรสัพพะแบบ...2 New yoottapong เมื่อวาน 21:56 09 yoottapong เมื่อวาน 21:56
คาถา เอกทศพักต์ หนุมาน จบเวรสัพพะแบบ...1 New yoottapong เมื่อวาน 21:55 07 yoottapong เมื่อวาน 21:55
คาถา เอกทศพักต์ ท้าวเวสสุวรรณ จบเวรสัพพะแบบ...2 New yoottapong เมื่อวาน 21:54 010 yoottapong เมื่อวาน 21:54
คาถา เอกทศพักต์ ท้าวเวสสุวรรณ จบเวรสัพพะแบบ...1 New yoottapong เมื่อวาน 21:53 010 yoottapong เมื่อวาน 21:53
คาถา เอกทศพักต์ ท้าวหิรัญพนาสูรย์ จบเวรสัพพะแบบ...2 New yoottapong เมื่อวาน 21:51 09 yoottapong เมื่อวาน 21:51
คาถา เอกทศพักต์ ท้าวหิรัญพนาสูรย์ จบเวรสัพพะแบบ...1 New yoottapong เมื่อวาน 21:51 07 yoottapong เมื่อวาน 21:51
คาถา เอกทศพักต์ ท้าวทศกัณฐ์ จบเวรสัพพะแบบ...2 New yoottapong เมื่อวาน 21:49 07 yoottapong เมื่อวาน 21:49
คาถา เอกทศพักต์ ท้าวทศกัณฐ์ จบเวรสัพพะแบบ...1 New yoottapong เมื่อวาน 21:48 09 yoottapong เมื่อวาน 21:48
คาถา เอกทศพักต์ องค์พระอัญญาสิทธิ์อัญญาธรรม จบเวรสัพพะแบบ...2 New yoottapong เมื่อวาน 21:46 01 yoottapong เมื่อวาน 21:46
คาถา เอกทศพักต์ องค์พระอัญญาสิทธิ์อัญญาธรรม จบเวรสัพพะแบบ...1 New yoottapong เมื่อวาน 21:45 01 yoottapong เมื่อวาน 21:45
คาถา เอกทศพักต์ พระกลุณฑะ จบเวรสัพพะแบบ...2 New yoottapong เมื่อวาน 21:44 01 yoottapong เมื่อวาน 21:44
คาถา เอกทศพักต์ พระกลุณฑะ จบเวรสัพพะแบบ...1 New yoottapong เมื่อวาน 21:43 02 yoottapong เมื่อวาน 21:43
คาถา เอกทศพักต์ พระยาธรรมิกราช จบเวรสัพพะแบบ...2 New yoottapong เมื่อวาน 21:42 02 yoottapong เมื่อวาน 21:42
คาถา เอกทศพักต์ พระยาธรรมิกราช จบเวรสัพพะแบบ...1 New yoottapong เมื่อวาน 21:39 02 yoottapong เมื่อวาน 21:39
คาถา เอกทศพักต์ องค์พระแม่อุมา จบเวรสัพพะแบบ...2 New yoottapong เมื่อวาน 21:38 01 yoottapong เมื่อวาน 21:38
คาถา เอกทศพักต์ องค์พระแม่อุมา จบเวรสัพพะแบบ...1 New yoottapong เมื่อวาน 21:37 01 yoottapong เมื่อวาน 21:37
คาถา เอกทศพักต์ องค์พระขันธกุมาร จบเวรสัพพะแบบ...2 New yoottapong เมื่อวาน 21:36 01 yoottapong เมื่อวาน 21:36
คาถา เอกทศพักต์ องค์พระขันธกุมาร จบเวรสัพพะแบบ...1 New yoottapong เมื่อวาน 21:35 01 yoottapong เมื่อวาน 21:35
คาถา เอกทศพักต์ องค์พระพิฆเณศ จบเวรสัพพะแบบ...2 New yoottapong เมื่อวาน 21:34 01 yoottapong เมื่อวาน 21:34
คาถา เอกทศพักต์ องค์พระพิฆเณศ จบเวรสัพพะแบบ...1 New yoottapong เมื่อวาน 21:33 01 yoottapong เมื่อวาน 21:33
คาถา เอกทศพักต์ องค์พระตรีมูรติ จบเวรสัพพะแบบ...2 New yoottapong เมื่อวาน 21:31 02 yoottapong เมื่อวาน 21:31
คาถา เอกทศพักต์ องค์พระตรีมูรติ จบเวรสัพพะแบบ...1 New yoottapong เมื่อวาน 21:30 03 yoottapong เมื่อวาน 21:30
คาถา เอกทศพักต์ องค์พระนารายณ์ จบเวรสัพพะแบบ...2 New yoottapong เมื่อวาน 21:29 01 yoottapong เมื่อวาน 21:29
คาถา เอกทศพักต์ องค์พระนารายณ์ จบเวรสัพพะแบบ...1 New yoottapong เมื่อวาน 21:28 02 yoottapong เมื่อวาน 21:28
คาถา เอกทศพักต์ องค์พระศิวะ จบเวรสัพพะแบบ...2 New yoottapong เมื่อวาน 21:26 01 yoottapong เมื่อวาน 21:26
คาถา เอกทศพักต์ องค์พระศิวะ จบเวรสัพพะแบบ...1 New yoottapong เมื่อวาน 21:25 01 yoottapong เมื่อวาน 21:25
คาถา เอกทศพักต์ องค์พระจตุรธรรม จบเวรสัพพะแบบ...2 New yoottapong เมื่อวาน 21:24 02 yoottapong เมื่อวาน 21:24
คาถา เอกทศพักต์ องค์พระจตุรธรรม จบเวรสัพพะแบบ...1 New yoottapong เมื่อวาน 21:23 01 yoottapong เมื่อวาน 21:23
คาถา สัพพะ ธรรมขันธิ์ เอสาหัง จบเวรสัพพะแบบ New yoottapong เมื่อวาน 21:21 01 yoottapong เมื่อวาน 21:21
คาถา ปริยะยศ จบเวรสัพพะแบบ...2 New yoottapong เมื่อวาน 19:17 09 yoottapong เมื่อวาน 19:17
คาถา ปริยะยศ จบเวรสัพพะแบบ...1 New yoottapong เมื่อวาน 19:16 09 yoottapong เมื่อวาน 19:16
คาถา อฎ กร องค์พระอัญญาสิทธิ์อัญญาธรรม จบเวรสัพพะแบบ...2 New yoottapong เมื่อวาน 19:06 08 yoottapong เมื่อวาน 19:06
คาถา อฎ กร องค์พระอัญญาสิทธิ์อัญญาธรรม จบเวรสัพพะแบบ...1 New yoottapong เมื่อวาน 19:04 09 yoottapong เมื่อวาน 19:04
คาถา อฎ กร พระกลุณฑะ จบเวรสัพพะแบบ...2 New yoottapong เมื่อวาน 19:03 011 yoottapong เมื่อวาน 19:03
คาถา อฎ กร พระกลุณฑะ จบเวรสัพพะแบบ...1 New yoottapong เมื่อวาน 19:02 011 yoottapong เมื่อวาน 19:02
คาถา อฎ กร พระยาธรรมิกราช จบเวรสัพพะแบบ...2 New yoottapong เมื่อวาน 19:01 010 yoottapong เมื่อวาน 19:01
คาถา อฎ กร พระยาธรรมิกราช จบเวรสัพพะแบบ...1 New yoottapong เมื่อวาน 19:00 09 yoottapong เมื่อวาน 19:00
คาถา อฎ กร องค์พระแม่จามะเทวี จบเวรสัพพะแบบ...2 New yoottapong เมื่อวาน 18:55 09 yoottapong เมื่อวาน 18:55
คาถา อฎ กร องค์พระแม่จามะเทวี จบเวรสัพพะแบบ...1 New yoottapong เมื่อวาน 18:54 08 yoottapong เมื่อวาน 18:54
คาถา อฎ กร องค์พระแม่การี จบเวรสัพพะแบบ...2 New yoottapong เมื่อวาน 18:43 05 yoottapong เมื่อวาน 18:43
คาถา อฎ กร องค์พระแม่การี จบเวรสัพพะแบบ...1 New yoottapong เมื่อวาน 18:42 05 yoottapong เมื่อวาน 18:42
คาถา อฎ กร องค์พระแม่อุมา จบเวรสัพพะแบบ...2 New yoottapong เมื่อวาน 18:41 07 yoottapong เมื่อวาน 18:41
คาถา อฎ กร องค์พระแม่อุมา จบเวรสัพพะแบบ...1 New yoottapong เมื่อวาน 18:40 05 yoottapong เมื่อวาน 18:40
คาถา อฎ กร องค์พระแม่สุรัสวดี จบเวรสัพพะแบบ...2 New yoottapong เมื่อวาน 18:38 03 yoottapong เมื่อวาน 18:38

ตั้งกระทู้ด่วน

สามารถใส่ได้ 250 ตัวอักษร
คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ก่อนจึงจะสามารถโพสต์ได้ ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

Archiver|ญาณเทพ

GMT+7, 25-1-2022 11:26 , Processed in 0.060008 second(s), 8 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20121101

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน