ญาณเทพ.คอม

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
แท็กยอดนิยม: ดูดวง ตรวจกรรม ญาณเทพ
หน้าต่างใหม่ แสดงเพิ่มเติม: กระทู้ทั้งหมด เวลาทั้งหมด เรียงลำดับ: โพสต์ล่าสุด|สำคัญ|แนะนำ|
โดย ตอบ/ดู โพสต์ล่าสุด
6 Pack of Studies: Guardians 12, White Sox 9 New Andrewss 3 วันก่อน 09 Andrewss 3 วันก่อน
Chicago Cubs Tiny League Wrap: May perhaps 27 New Andrewss 3 วันก่อน 010 Andrewss 3 วันก่อน
Pink Sox 2, Blue Jays 6: New Andrewss 3 วันก่อน 09 Andrewss 3 วันก่อน
我们与 Forrester 澳大利亚电话号码列表 共同举办了一场关 มาใหม่ในรอบวัน bithee820 6-6-2022 0142 bithee820 6-6-2022 17:32
คาถาพระธาตุประจำปีชวด yoottapong 8-7-2021 2528 yoottapong 25-5-2022 19:35
พระคาถาพระเจ้าอยู่หัวพระอาการะ32 - [จำกัดระดับ 150] yoottapong 30-10-2021 220 yoottapong 25-5-2022 19:35
ควรเล่น Archer เป็นตัวแรกหรือไม่ soodgame 27-4-2022 0425 soodgame 27-4-2022 13:47
ดวงสามกุญแจธรรมประแจธรรม เดินเครื่องอุปธิปัญญา คาถาเปิดโลก พระศรีอาริย์ ยะถา ยังกิญจิ... yoottapong 14-3-2022 0413 yoottapong 14-3-2022 13:57
ดวงสามกุญแจธรรมประแจธรรม เดินเครื่องอุปธิปัญญา คาถาเปิดโลก พระกลุณฑะ ยะถา ยังกิญจิสมุ... yoottapong 14-3-2022 0368 yoottapong 14-3-2022 13:56
ดวงสามกุญแจธรรมประแจธรรม เดินเครื่องอุปธิปัญญา คาถาเปิดโลก พระยาธรรมิกราช ยะถา ยังกิญ... yoottapong 14-3-2022 0278 yoottapong 14-3-2022 13:55
ดวงสามกุญแจธรรมประแจธรรม เดินเครื่องอุปธิปัญญา คาถาเปิดโลก พระศรีอาริย์ นำมอ ออนีถั่ง... yoottapong 14-3-2022 0298 yoottapong 14-3-2022 13:45
ดวงสามกุญแจธรรมประแจธรรม เดินเครื่องอุปธิปัญญา คาถาเปิดโลก พระกลุณฑะ นำมอ ออนีถั่งฝอ น... yoottapong 14-3-2022 0570 yoottapong 14-3-2022 13:44
ดวงสามกุญแจธรรมประแจธรรม เดินเครื่องอุปธิปัญญา คาถาเปิดโลก พระยาธรรมิกราช นำมอ ออนีถั... yoottapong 14-3-2022 0286 yoottapong 14-3-2022 13:43
ดวงสามกุญแจธรรมประแจธรรม เดินเครื่องอุปธิปัญญา คาถาเปิดโลก พระศรีอาริย์ บทพญาครุฑ บทพ... yoottapong 14-3-2022 0283 yoottapong 14-3-2022 13:37
ดวงสามกุญแจธรรมประแจธรรม เดินเครื่องอุปธิปัญญา คาถาเปิดโลก พระกลุณฑะ บทพญาครุฑ บทพระย... yoottapong 14-3-2022 0280 yoottapong 14-3-2022 13:36
ดวงสามกุญแจธรรมประแจธรรม เดินเครื่องอุปธิปัญญา คาถาเปิดโลก พระยาธรรมิกราช บทพญาครุฑ บ... yoottapong 14-3-2022 0286 yoottapong 14-3-2022 13:36
ดวงสามกุญแจธรรมประแจธรรม เดินเครื่องอุปธิปัญญา คาถาเปิดโลก สัพพะเวรีนัง หัวใจภารยัก น... yoottapong 14-3-2022 0364 yoottapong 14-3-2022 13:30
ดวงสามกุญแจธรรมประแจธรรม เดินเครื่องอุปธิปัญญา คาถาเปิดโลก พระศรีอาริย์ หัวใจภารยัก น... yoottapong 14-3-2022 0272 yoottapong 14-3-2022 13:26
ดวงสามกุญแจธรรมประแจธรรม เดินเครื่องอุปธิปัญญา คาถาเปิดโลก พระกลุณฑะ บทแผ่เมตตาให้ตนเ... yoottapong 14-3-2022 0266 yoottapong 14-3-2022 13:25
ดวงสามกุญแจธรรมประแจธรรม เดินเครื่องอุปธิปัญญา คาถาเปิดโลก พระยาธรรมิกราช บทแผ่เมตตาใ... yoottapong 14-3-2022 0558 yoottapong 14-3-2022 13:24
ดวงสามกุญแจธรรมประแจธรรม เดินเครื่องอุปธิปัญญา คาถาเปิดโลก สัพพะ พระรัตนตรัย อะหัง บทแ... yoottapong 14-3-2022 0259 yoottapong 14-3-2022 13:12
ดวงสามกุญแจธรรมประแจธรรม เดินเครื่องอุปธิปัญญา คาถาเปิดโลก สัพพะ เวรีนัง อะหัง บทแผ่เม... yoottapong 14-3-2022 0258 yoottapong 14-3-2022 13:11
ดวงสามกุญแจธรรมประแจธรรม เดินเครื่องอุปธิปัญญา คาถาเปิดโลก พระศรีอาริย์ บทแผ่เมตตาให้... yoottapong 14-3-2022 0272 yoottapong 14-3-2022 12:55
ดวงสามกุญแจธรรมประแจธรรม เดินเครื่องอุปธิปัญญา คาถาเปิดโลก พระกลุณฑะ บทแผ่เมตตาให้ตนเ... yoottapong 14-3-2022 0260 yoottapong 14-3-2022 12:54
ดวงสามกุญแจธรรมประแจธรรม เดินเครื่องอุปธิปัญญา คาถาเปิดโลก พระยาธรรมิกราช บทแผ่เมตตาใ... yoottapong 14-3-2022 0278 yoottapong 14-3-2022 12:53
ดวงสามกุญแจธรรมประแจธรรม เดินเครื่องอุปธิปัญญา คาถาเปิดโลก พระศรีอาริย์ บทคาถาปล่อยสั... yoottapong 14-3-2022 0261 yoottapong 14-3-2022 12:14
ดวงสามกุญแจธรรมประแจธรรม เดินเครื่องอุปธิปัญญา คาถาเปิดโลก พระกลุณฑะ บทคาถาปล่อยสัตว์... yoottapong 14-3-2022 0438 yoottapong 14-3-2022 12:14
ดวงสามกุญแจธรรมประแจธรรม เดินเครื่องอุปธิปัญญา คาถาเปิดโลก พระยาธรรมิกราช บทคาถาปล่อย... yoottapong 14-3-2022 0270 yoottapong 14-3-2022 12:13
ดวงสามกุญแจธรรมประแจธรรม เดินเครื่องอุปธิปัญญา คาถาเปิดโลก พระศรีอาริย์ บทอภัยปริตร บ... yoottapong 14-3-2022 0286 yoottapong 14-3-2022 12:10
ดวงสามกุญแจธรรมประแจธรรม เดินเครื่องอุปธิปัญญา คาถาเปิดโลก พระกลุณฑะ บทอภัยปริตร บทตั... yoottapong 14-3-2022 0271 yoottapong 14-3-2022 12:10
ดวงสามกุญแจธรรมประแจธรรม เดินเครื่องอุปธิปัญญา คาถาเปิดโลก พระยาธรรมิกราช บทอภัยปริตร... yoottapong 14-3-2022 0284 yoottapong 14-3-2022 12:09
ดวงสามกุญแจธรรมประแจธรรม เดินเครื่องอุปธิปัญญา คาถาเปิดโลก พระศรีอาริย์ บทอุกาสะ อัจจ... yoottapong 14-3-2022 0262 yoottapong 14-3-2022 12:06
ดวงสามกุญแจธรรมประแจธรรม เดินเครื่องอุปธิปัญญา คาถาเปิดโลก พระกลุณฑะ บทอุกาสะ อัจจะโย... yoottapong 14-3-2022 0368 yoottapong 14-3-2022 12:05
ดวงสามกุญแจธรรมประแจธรรม เดินเครื่องอุปธิปัญญา คาถาเปิดโลก พระยาธรรมิกราช บทอุกาสะ อั... yoottapong 14-3-2022 0277 yoottapong 14-3-2022 12:03
ดวงสามกุญแจธรรมประแจธรรม เดินเครื่องอุปธิปัญญา คาถาเปิดโลก พระศรีอาริย์ บทวันทา พระพุ... yoottapong 14-3-2022 0281 yoottapong 14-3-2022 10:44
ดวงสามกุญแจธรรมประแจธรรม เดินเครื่องอุปธิปัญญา คาถาเปิดโลก พระกลุณฑะ บทวันทา พระพุทธเ... yoottapong 14-3-2022 0265 yoottapong 14-3-2022 10:43
ดวงสามกุญแจธรรมประแจธรรม เดินเครื่องอุปธิปัญญา คาถาเปิดโลก พระยาธรรมิกราช บทวันทา พระ... yoottapong 14-3-2022 0288 yoottapong 14-3-2022 10:40
ดวงสามกุญแจธรรมประแจธรรม เดินเครื่องอุปธิปัญญา คาถาเปิดโลก พระศรีอาริย์ วันทามิ อตีตา... yoottapong 14-3-2022 0264 yoottapong 14-3-2022 10:18
ดวงสามกุญแจธรรมประแจธรรม เดินเครื่องอุปธิปัญญา คาถาเปิดโลก พระกลุณฑะ วันทามิ อตีตานัง... yoottapong 14-3-2022 0272 yoottapong 14-3-2022 10:16
ดวงสามกุญแจธรรมประแจธรรม เดินเครื่องอุปธิปัญญา คาถาเปิดโลก พระยาธรรมิกราช เมตตา กรุณา ... yoottapong 14-3-2022 0291 yoottapong 14-3-2022 10:14
ดวงสามกุญแจธรรมประแจธรรม เดินเครื่องอุปธิปัญญา คาถาเปิดโลก สัพพะ เวรี เวรีนัง เมตตา กรุ... yoottapong 14-3-2022 0278 yoottapong 14-3-2022 10:02
ดวงสามกุญแจธรรมประแจธรรม เดินเครื่องอุปธิปัญญา คาถาเปิดโลก สัพพะ พระรัตนะตรัย อะหัง งด... yoottapong 14-3-2022 0265 yoottapong 14-3-2022 09:57
ดวงสามกุญแจธรรมประแจธรรม เดินเครื่องอุปธิปัญญา คาถาเปิดโลก สัพพะ พุทธัง สัพพะ ธัมมัง สั... yoottapong 14-3-2022 0246 yoottapong 14-3-2022 09:56
ดวงสามกุญแจธรรมประแจธรรม เดินเครื่องอุปธิปัญญา คาถา พุทธัง ธัมมัง สังฆัง อาราธานานัง อง... yoottapong 14-3-2022 0265 yoottapong 14-3-2022 09:55
ดวงสามกุญแจธรรมประแจธรรม เดินเครื่องอุปธิปัญญา คาถาเปิดโลก สัพพะ เวรีนัง เมตตา กรุณา มุ... yoottapong 14-3-2022 0257 yoottapong 14-3-2022 09:51
แนะนำแอพลงประกาศขายหนังสือ soodgame 14-3-2022 0261 soodgame 14-3-2022 09:34
ดวงสามกุญแจธรรมประแจธรรม เดินเครื่องอุปธิปัญญา คาถาเปิดโลก พระอัญญาสิทธิ์ อัญญาธรรม เ... yoottapong 14-3-2022 0247 yoottapong 14-3-2022 09:21
ดวงสามกุญแจธรรมประแจธรรม เดินเครื่องอุปธิปัญญา คาถาเปิดโลก พระศรีอาริย์ เมตตา กรุณา มุ... yoottapong 14-3-2022 0251 yoottapong 14-3-2022 09:20
ดวงสามกุญแจธรรมประแจธรรม เดินเครื่องอุปธิปัญญา คาถาเปิดโลก พระกลุณฑะ อะหัง เมตตา กรุณา ... yoottapong 14-3-2022 0243 yoottapong 14-3-2022 09:19
ดวงสามกุญแจธรรมประแจธรรม เดินเครื่องอุปธิปัญญา คาถาเปิดโลก พระยาธรรมิกราช เมตตา กรุณา ... yoottapong 14-3-2022 0251 yoottapong 14-3-2022 09:18

ตั้งกระทู้ด่วน

สามารถใส่ได้ 250 ตัวอักษร
คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ก่อนจึงจะสามารถโพสต์ได้ ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

Archiver|ญาณเทพ

GMT+7, 5-7-2022 16:05 , Processed in 0.032579 second(s), 8 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20121101

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน